Poetik
Det var usansynligt at jeg skulle blive en kanal for lyset. Det jeg kommer fra er så mudret, så mørkt - men jeg skulle igennem de dybeste lag for at forstå, at jeg er lys. Hver gang jeg har ramt bunden, er jeg blevet vist at jeg kan gå højere - at vi alle har et valg. At vi kan give slip på frygt og være i tillid til at alt udfolder sig præcis som det skal. Og vide at dét at være i overgivelse - i nuet - er lig med at være i vort højeste selv. 
Skyggearbejde handler om at bevidstgøre sig skyggen (de sider af os selv vi ikke kan eller vil se og anerkende) - ikke at skubbe dem væk, løbe fra dem eller lade som om de ikke eksisterer - men i stedet vende os om og integrere mørket. Og dermed erkende at vi er begge dele: både lys og skygge. Jeg kaster min skygge ud i rampelyset for at integrere den i os alle, for at hjælpe os til at forstå at vi ikke behøver at gøre vores skygge forkert og udskamme den – men at vi kan se den for hvad den er – et bange dyr, en ego-skal bygget for at beskytte os. Se at vi er født uskyldige - som ren kærlighed. 
Jeg arbejder for at kaste lys ind i den kollektive skygge - for at blotlægge misforhold i den dominerende kultur. For at frisætte os fra den programmering og radikalisering vi er blevet udsat for gennem en opvækst i et kapitalistisk patriarkat. Når jeg ser på kønnene, og mine egne oplevelser som biologisk kvinde – ser jeg en dyb diskrepans. Jeg ser en enorm forskel på begrænsningerne af den ydre og indre frihed der er for kønnene hver især. Jeg er nødt til at pege på dobbeltmoralen og hykleriet i et samfund der systematisk seksualiserer kvinder og som så - når kvinder agerer åbenlyst seksuelt – vender sig om og udskammer dem for det. Et samfund hvor mænd programmeres til at undertrykke følelser, til at lukke ned. Dette systemiske svigt kommer til udtryk som konstante indviduelle kampe om at få det godt, som enten kæmpes eller fortrænges, og som vi ikke kan vinde på et individuelt niveau. Det er et system der fratager os vores evne til at elske frit, og det er på tide vi bliver fri af det. 

Jeg er her for frihed, ærlighed, sårbarhed, gender-fluidity, for kærlighed.

Back to Top